Õppetöö (tundide ajad, õppeperioodid ja tähtsa kuupäevad)

Tundide ajad

1. tund08.40 – 09.25
2. tund09.35 – 10.20
3. tund10.30 – 11.15
4. tund11.25 – 12.10
5. tund12.30 – 13.15
6. tund13.25 – 14.10
7. tund14.20 – 15.05
8. tund15.15 – 16.00

Trimestrite ajad

I. trimester02. september 2019. a kuni 29. november 2019. a
II. trimester02. detsember 2019. a kuni 06. märts 2020. a
III. trimester09. märts 2019. a kuni 09. juuni 2020. a

Koolivaheajad

1) sügisvaheaeg21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a
2) talvevaheaeg23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a
3) suusavaheaeg24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a
4) kevadvaheaeg20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a
5) suvevaheaeg10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a

Tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.
4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2019. a.
6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2020. a.
7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2019. a.

Loovtööd

Oktoober 2019Õpilased pakuvad omapoolse loovtöö teema /
aineõpetajad esitavad loovtöö temaatika
Oktoober 2019Õpilaste täpsem ja lõplik loovtöö teema valik
Mai 2019Loovtööde esitamine ja kaitsmine

Lõpueksamid

1) eesti keel1. juuni 2020. a
2) matemaatika4. juuni 2020. a
3) valikeksam (vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus)10. juuni 2020. a