Õppetöö (tundide ajad, õppeperioodid ja tähtsa kuupäevad)

Tundide ajad

1. tund08.40 – 09.25
2. tund09.35 – 10.20
3. tund10.30 – 11.15
4. tund11.25 – 12.10
5. tund12.30 – 13.15
6. tund13.25 – 14.10
7. tund14.20 – 15.05
8. tund15.15 – 16.00

Trimestrite ajad

I. trimester01. september 2022. a kuni 25. november 2022. a
II. trimester28. november 2022. a kuni 10. märts 2023. a
III. trimester13. märts 2023. a kuni 13. juuni 2023. a

Koolivaheajad

1) sügisvaheaeg24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a
2) talvevaheaeg22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a
3) suusavaheaeg27. veebruar 2023.a kuni 5. märts 2023. a
4) kevadvaheaeg24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a
5) suvevaheaeg14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Tasemetööd

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus – 10.-13. oktoober 2022. a.
2) matemaatika – 19.-22. september 2022. a.
7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus – 10.-13. oktoober 2022. a.
2) matemaatika – 19.-22. september 2022. a.
3) eesti keel – 23.-30. september 2022. a

Loovtööd

Oktoober 2022Õpilased pakuvad omapoolse loovtöö teema /
aineõpetajad esitavad loovtöö temaatika
Oktoober 2022Õpilaste täpsem ja lõplik loovtöö teema valik
Mai 2023Loovtööde esitamine ja kaitsmine

Lõpueksamid

1) eesti keel2. juuni 2023. a
2) matemaatika7. juuni 2023. a
3) valikeksam (inglise keel, vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus)12-13. juuni 2023. a