Kooli tutvustus

Valga vallas tegutsev Hargla Kool on oma liigilt lasteaed-põhikool. Alates 1. septembrist 2006 lõpetasid oma tegevuse Hargla Põhikool ja Koikküla Lasteaed-Algkool ning nende baasil moodustati Hargla Kool. Hargla kool ja lasteaed tegutseb alates 2017. a septembrist ühes majas Hargla külas.

Kooliharidust on antud siinkandis alates 1688. aastast. 2023/2024 õppeaasta 01.09.2023 seisuga õpib koolis 49 last ning lasteaias käib 20 last. Erinevate koormustega töötab koolis 15 õpetajat. Lastega tegeleb üks tugispetsialisti. Lasteaias töötab lasteaiaõpetaja, lasteaiaõpetaja assistent ja lasteaiaõpetaja abi. 

1. klassis õpib seitse õpilast. 9. klassi lõpetab käesoleval õppeaastal kaks õpilast. 

Koolil on oma lipp ja sümboolika. Alates 2004. aastast ilmub kaks korda õppeaastas kooli ajaleht „Krihveldaja“.

Hargla Kool on pidevas arengus. 2007. aastal rekonstrueeriti poiste puutöökoda, ruumid on sisustatud kaasaegsete seadmetega. Kapitaalremont on tehtud käsitöö klassis ja kooli raamatukogus. 2008.aasta suvel  remonditi koolihoone koridorid. 2013. a maist kuni augusti lõpuni toimunud rekonstrueerimistööde käigus korrastati ja soojustati koolihoone fassaadid ja varikatused. Kooli uue osa klassiruumidele muretseti uued uksed. 2014. aasta sügisel rekonstrueeriti koolimaja pööning ning paigaldati üks tuletõkkeuks. 2015. a soetati puutööks vajalikud tisleripingid. Remonditi koolimaja esimese korruse koridor ning tüdrukute dušširuum. 2017. a rekonstrueeriti koolihoone esimene korrus ja mõned ruumid teisel korrusel. Koolihoones asub lisaks koolile ja lasteaiale külaraamatukogu ning Valga valla Taheva teenuskeskus.

Comments are closed.

Close Search Window