Hoolekogu

Valga Vallavalitsuse 24.11.2022 nr 427 korraldusega on Hargla Kooli  hoolekogu koosseisu kinnitatud:

Rasmus Onkel – Valga Vallavolikogu poolt nimetatud isik;
………. – õpilasesinduse esindaja;
Siim Laks – lasteaia lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees;
Liivi Romet – kooli lapsevanemate esindaja;
Kertu Teemägi – kooli vilistlaste esindaja;
Andres Rattasepp – kooli lapsevanemate esindaja;
………. – kooli lapsevanemate esindaja;
Marit Juks – õpetajate esindaja;
Hele Zilmer – lasteaiaõpetajate esindaja..

Comments are closed.

Close Search Window