Kottussõlugu ja võrokeele oppus

Kottussõluutunn om üts kõrd nädälin I ja III kooliastmõn. Kotussõluku saa lõimi ka tõisi opiainidõga.

Kotussõpäälidse elulaadi ja kultuuri uurmisõ kaudu opitas vanõmban astmõn projektoppõ raamõn kooli luuvtüü kirutamist. Noorõmban astmõn opitas tundma umma kodukotust ja aoluku perimüsligu kaemisnuka kaudu.
Võru keele kiräoppusõ tunniq ommmaq kats kõrda nädälin algklassõn, I ja II kooliastmõn.


Iinmärk om, et Harglõ kooli noorõq hoitnu kotussõluu tundmisõ, võrokeelidse kiräoppusõ ja laulmisõ kaudu alalõ paigapäälist hindätiidmist, vana Võrumaa keelilist ja kultuurilist umaperrä, esivanõmbidõ elolaati ja kombit.

Muusigatsõõri tunnõ peetäs kats kõrda nädälin 1.–4. klassi latsilõ. Laulami, mängimi, tsehkendämi, tiimi näütemängu, tandsimi, mängimi pilli kah. Niimuudu opimi võru kiilt läbi erinevide tegevüisi ja ei unõtaq är kah umma kodukandi kiilt.   

Laula latsõkõnõ.
I.Kõiva nimelidsõl lauluvõistlusõl tunnustadu
Muusiga Sulevi Urvõ
Sõnaq Sulevi Urvõ ja Kadaja Üllar


Meil om mitu koolivelle, mitu koolisõsarat,
Kelle hüvvä lauluhellü õks ja jälle kõlaman,
Süämegä laulu mano, no ei jõvva egäüts,
Meid om pallo tsäägätädü, sõs ku helü mõtsa läts.
Laulami mi võrokeelen, meile armas om mi kuul,
Alasi ta om mi meelen, olõt vana saq vai nuur,
Ku mi ütskõrd Harglõst läämi, saatjas saa sõs meil  ta viis ,
Medä häste mi ei mõista, aga küll mi opi viil.
Ref.
Laula, laula latsõkõ, sõs ku olõt viil nuur,
Olõ õih kiäki targas sündünü, opis ka lundiga luum.
Ilman pallo laulõ ilosit laulmada om viil,
Aigopitten mano opitas, tuu om õkva nii,
Aigopitten mano opitas , tuu om õkva nii.
Tuu om õkva nii.

Comments are closed.

Close Search Window