Keelepesä

Keelepesä tüütäs Harglõ Kooli latsiaian 2011/2012. opiaastast pääle. Rehekuu tõõsõst nädälist lehekuuni tegeldäs keelepesän võru keele opmisõga. Iinmärk om harjutaq latsi kullõma ja kõrdama võru kiilt ja keelest arru saama. Opimi võrukeelitsiid sõnnu, salmikõisi, rahvalaulõ, rahvaluulõt, opimängõ ja laulumängõ. Miiq keelepesäpäiv om riidi, a iispäivilde laulami oppaja Urvõ man võrukeelitsiid laulõ. Keelepesä kaudu jõudvaq latsini kodukandi kiil, Vana-Võrumaa kultuur, kombõq ja perimüs.