Töötajad

Erinevate koormustega töötab Hargla koolis 16 õpetajat ning lastega tegeleb 2 tugispetsialisti. Lasteaias töötab üks lasteaiaõpetaja ja kaks lasteaiaõpetaja abi. Lisaks kooli- ja lasteaiatööga tegelevatele inimestele, on veel hulk teisigi töötajaid.

Helen PuusaluDirektori kt
Marit Juks 1. ja 3. klassi klassijuhataja, tööõpetuse, kunsti ja loodusõpetuse õpetaja
Evi Oherjus 2. ja 4. klassi klassijuhataja
Jandra Mölder 3. Gaia klassi klassijuhataja
Silva Ranniku 8.-9. klassi klassijuhataja, keemia, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, kunstiõpetus, bioloogia õpetaja
Pille-Riin Sarv 5. ja 7. klassi klassijuhataja, 6.-9. klassi inglise keele, 4.-7. klassi arvutiõpetuse, 5.-9. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Rasmus OnkelKohaloo õpetaja, õpilasesinduse koordinaator
Urve Naha Kehalise kasvatuse, lasteaia liikumisõpetaja
Urve SulevMuusikaõpetuse, 3.-5. klassi inglise keele, võru keele ja lasteaia muusikaõpetaja
Lea Radsin Kohaloo, liikluse ja võru keele õpetaja
Anneli Mändmaa 6.-9. klassi vene keele õpetaja
Tanel Kiislar Ajaloo-, ühiskonnaõpetuse-, geograafiaõpetaja
Helen Puusalu6. klassi klassijuhataja, inimeseõpetuse, looduse, füüsika ja matemaatikaõpetaja
Aare Hiob Tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Krista Masing Väikeklassi õpetaja
Tiiu Schneider Abiõpetaja
Ülla Tamm Algklasside mänguõpetuse ringitunni juhendaja
Hele Zilmer Lasteaiaõpetaja
Liis Maran Lasteaiaõpetaja abi (lapsehoolduspuhkusel)
Elle Raudsepp Lasteaiaõpetaja assistent
Älis Maran Lasteaiaõpetaja abi
Maila SarapSotsiaalpedagoog
Marge Sulev Raamatukoguhoidja
Anna Heinaste Kokk
Katrin Valge Kokk
Meeli Põder Koristaja, kokk
Virge Ruotsi Koristaja
Hille Susi Koristaja
Heinar Kond Majahoidja-remonditööline
Õpetajate päeval õpilastena õppetunnis