Töötajad

Erinevate koormustega töötab Hargla koolis 18 õpetajat ning lastega tegeleb 1 tugispetsialist. Lasteaias töötab üks lasteaiaõpetaja ja kaks lasteaiaõpetaja abi. Lisaks kooli- ja lasteaiatööga tegelevatele inimestele, on veel hulk teisigi töötajaid.

Helen PuusaluDirektor
Marit Juks 2., 3. ja 4. klassi klassijuhataja, tööõpetuse ja kunsti õpetaja
Keiu Juurmaa 1. klassi klassijuhataja
Jandra Mölder 2., 3. ja 4. Gaia klassi klassijuhataja
Silva Ranniku 9. klassi klassijuhataja, keemia, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, kunstiõpetus, bioloogia õpetaja
Pille-Riin Sarv 5., 6. ja 8. klassi klassijuhataja, 6.-9. klassi inglise keele, 4.-7. klassi arvutiõpetuse, 5.-9. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Siim Naaber5.-7. klassi matemaatikaõpetaja
Urve Naha Kehalise kasvatuse, lasteaia liikumisõpetaja
Urve SulevMuusikaõpetuse, 3.-5. klassi inglise keele, loodusõpetuse, võru keele ja lasteaia muusikaõpetaja
Lea Radsin Kohaloo, liikluse ja võru keele õpetaja
Anneli Mändmaa 6.-9. klassi vene keele õpetaja
Tanel Kiislar Ajaloo-, ühiskonnaõpetuse-, geograafiaõpetaja
Christina Möllits Inimeseõpetuse õpetaja
Laur SpeekFüüsika- ja loodusõpetuse õpetaja
Aare Hiob Tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Krista Masing Väikeklassi õpetaja
Tiiu Schneider Abiõpetaja
Helen Puusalu 7. klassi klassijuhataja ja inimeseõpetuse õpetaja, 8.-9. klassi matemaatikaõpetaja
Evi Oherjus Eesti keele õpetaja
Hele Zilmer Lasteaiaõpetaja
Elle Raudsepp Lasteaiaõpetaja assistent
Liis Maran Lasteaiaõpetaja abi (lapsehoolduspuhkusel)
Älis MaranLasteaiaõpetaja abi
Maila SarapSotsiaalpedagoog
Marge Sulev Raamatukoguhoidja
Anna Heinaste Kokk
Katrin Valge Koristaja
Meeli Põder Kokk
Virge Ruotsi Koristaja
Hille Susi Koristaja
Heinar Kond Majahoidja-remonditööline