Töötajad

Erinevate koormustega töötab Hargla koolis 14 õpetajat ning lastega tegeleb 4 tugispetsialisti. Lasteaias töötab üks lasteaiaõpetaja ja kaks lasteaiaõpetaja abi. Lisaks kooli- ja lasteaiatööga tegelevatele inimestele, on veel hulk teisigi aktiivseid töötajaid.

Juta KondDirektor
Marit Juks 1., 3. ja 5. klassi klassijuhataja, 1.-3. klassi tööõpetus, 1.-3. klassi kunstiõpetus, 5.-6. klassi loodusõpetus
Evi Oherjus 2. ja 4. klassi klassijuhataja
Jandra Mölder 1. Gaia klassi klassijuhataja
Silva Ranniku 6.-7. klassi klassijuhataja, keemia, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, kunstiõpetus, bioloogia
Pille-Riin Sarv 8.-9. klassi klassijuhataja, 6.-9. klassi inglise keel, 4.-7. klassi arvutiõpetus, 5.-9. klassi eesti keel ja kirjandus
Rasmus OnkelKohalugu, õpilasesinduse koordinaator
Urve Naha Kehaline kasvatus, lasteaia liikumisõpetaja
Urve Sulev Muusikaõpetus, 3.-5. klassi inglise keel, võru keel, lasteaia muusikaõpetaja
Lea Radsin Kohalugu, liiklus, võru keel
Anneli Mändmaa 6.-9. klassi vene keel
Tanel Kiislar Ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia
Helen Puusalu Matemaatika, füüsika, loodusõpetus, inimeseõpetus
Aare Hiob Tehnoloogiaõpetus
Kristiina Kimask Klassiõpetaja
Tiiu Schneider Tugiisik
Madli Must Algklasside mänguõpetus
Hele Zilmer Lasteaiaõpetaja
Liis Maran Lasteaiaõpetaja abi (lapsehoolduspuhkusel)
Elle Raudsepp Lasteaiaõpetaja abi
Talvi Matus Lasteaiaõpetaja abi
Tiiu Soodla Eripedagoog-logopeed
Maila Sarap Sotsiaalpedagoog
Janeli Nielson Valga valla Taheva ja Karula lastekaitse spetsialist
Marge Sulev Raamatukoguhoidja
Anna Heinaste Kokk
Katrin Valge Kokk
Meeli Põder Koristaja, kokk
Virge Ruotsi Koristaja
Hille Susi Koristaja
Heinar Kond Majahoidja-remonditööline
Õpetajate päeval õpilastena õppetunnis