Õpilasesindus

Õpilasesindus tegutseb vastavalt 22.12.2015 direktori käskkirjaga nr 1-2/7 kinnitatud Hargla Kooli õpilasesinduse põhimäärusele.

2020/2021 õppeaasta õpilasesinduse koosseis:

  • Kadri Rätsep õpilasesinduse president
  • Rainer Truks kooliasjade valdkonna valdkonnajuht, hoolekogu esindaja
  • Tormi Rattasepp kultuuriasjade valdkonna valdkonnajuht
  • Ken Tristan Lüüs
  • Birgit Hermlin
  • Sander Tammi
  • Joonas Matto
  • Lisette Peetersoo
  • Mikk Rattasepp