Õpilasesindus

Õpilasesindus tegutseb vastavalt 22.12.2015 direktori käskkirjaga nr 1-2/7 kinnitatud Hargla Kooli õpilasesinduse põhimäärusele.

2019/2020 õppeaasta õpilasesinduse koosseis:

Kadri Rätsep õpilasesinduse president
Siiri Mažorov õpilasesinduse esindaja hoolekogus
Ken Tristan Lüüs
Birgit Hermlin
Rhianne-Liz Piirjõe
Rainer Truks
Airo Pettai
Sten-Janek Matto
Mattias Miller
Piia Ruotsi