Õppenõukogu

28.08.2019 õppenõukogu koosolek

Päevakorras:
1. Täiendava õppetöö sooritamine
2. Trimestrite ajad ja koolivaheajad 2019/2020 õppeaastal
3. Õpilase õppetöö sooritamine
4. Informatiivsed küsimused

30.08.2019 Elektrooniline koosolek

Päevakorras:
1. Täiendava õppetöö sooritamine

04.10.2019 õppenõukogu koosolek

Päevakorras:
1. Õppekava muudatused
2. Hindamisjuhendi muudatused
3. Kodukorra muudatused
4. Üldtööplaani kinnitamine
5. Informatiivsed küsimused

29.11.2019 õppenõukogu koosolek

Päevakorras:
1. Õppe- ja kasvatustegevuse ülevaade 1. trimestril
2. Õpiabi määramine
3. Informatiivsed küsimused

05.03.2020 õppenõukogu koosolek

Päevakorras:
1. Ülevaade ja kokkuvõte 1. trimestril määratud õpiabi kohta
2. Õppe- ja kasvatustegevuse ülevaade 2. trimestril
3. Õpiabi määramine
4. Informatiivsed küsimused

25.05.2020 õppenõukogu koosolek

Päevakorras:
1. Põhikooli lõpueksamitele lubamine

08.06.2020 õppenõukogu koosolek

Päevakorras:
1. Ülevaade ja kokkuvõte 2. trimestril määratud õpiabi kohta
2. Õppe- ja kasvatustegevuse ülevaade 3. trimestril
3. Täiendava õppetöö määramine
4. Informatiivsed küsimused

Juuni 2020 õppenõukogu koosolek

Päevakorras.
1. Põhikooli lõpetamine

August 2020 õppenõukogu koosolek

Päevakorras:
1. Täiendava õppetöö sooritamine
2. Ülevaade ja kokkuvõte 2019/2020 õppeaastast