Hoolekogu

Valga Vallavalitsuse 5.11.2019 nr 398 korraldusega on Hargla Kooli 2019/2020 õppeaasta hoolekogu koosseisu kinnitatud:

Kalmer Sarv – vallavalitsuse määratud esindaja;
Monika Rogenbaum – vallavolikogu poolt määratud esindaja;
Siiri Mažorov – õpilasesinduse poolt määratud esindaja;
Annika Rätsep- lasteaia laste vanemate esindaja;
Sirle Ruotsi – kooli vanemate esindaja;
Kertu Teemägi – kooli vanemate esindaja;
lmbi Rattasepp – kooli vanemate esindaja;
Kadi Kaljund – kooli vanemate esindaja;
Evi Oherjus – kooli õppenõukogu esindaja;
Hele Zilmer – lasteaia pedagoogide esindaja.