Hargla Kooli lasteaiarühm on hooajaliselt suletud 05.07.2021–18.07.2021

Hargla Kooli lasteaiarühm on hooajaliselt suletud 05.07.2021–18.07.2021.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lg 1 alusel, arvestades Hargla Kooli hoolekogude ettepanekutega, annab Valga Vallavalitsus korralduse sulgeda töötajate kollektiivpuhkuste ajaks Hargla Kooli lasteaiarühm 05.07.2021–18.07.2021.