Hargla Kool on üks viiest Hindätiidmise-avvuhinna saaja

Käesoleva aasta veebruarikuus kuulutati välja Hindätiidmise Avvuhinna konkurss. Hargla Kool osales ning on üks viiest auhinna saajast.

Auhinnaks on Vana-Võromaa sümboolikaga kirjatud tänukiri ja meene, millele lisandub väike sihtotstarbeline preemiaraha Rahvakultuuri Keskuselt.

Info Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt.